Khát vọng của chúng tôi

Câu chuyện thiên thạch.

Đặt ra sứ mệnh xây dựng cồng đồng có kiến thức và hiểu biết về nhận biết, giám định thiên thạch, chúng tôi xác định mục tiêu hỗ trợ, tư vấn, xác định phương pháp giám định các mẫu đá có tiềm năng là thiên thạch.

Hãy cùng Giám Định Thiên Thạch tìm hiểu kiến thức, những cách nhận biết thiên thạch đơn giản, các phương pháp có thể dùng để xác định và phân tích một mẫu đá có phải là thiên thạch hay không.

Chính xác

Nhanh chóng

Hiệu quả

Tiết kiệm

Chúng tôi làm gì

Dịch vụ.

Đã từng hoàn thiện các thủ tục nhận biết, giám định, phân tích địa hoá học những mẫu đá tiềm năng.
Chúng tôi hoàn toàn tự tin khi hỗ trợ tư vấn, hoàn thiện
quá trình giám định và chứng nhận mẫu đá là thiên thạch.

01Tiling & Painting

We seek to get involved early in the design phase so that we can manage the project with more efficiently, provide effective building solutions & to identify challenges early on to mitigate design changes after construction commencement.

02Renovations

We seek to get involved early in the design phase so that we can manage the project with more efficiently, provide effective building solutions & to identify challenges early on to mitigate design changes after construction commencement.

03Design & Build

We seek to get involved early in the design phase so that we can manage the project with more efficiently, provide effective building solutions & to identify challenges early on to mitigate design changes after construction commencement.

04Consulting

We seek to get involved early in the design phase so that we can manage the project with more efficiently, provide effective building solutions & to identify challenges early on to mitigate design changes after construction commencement.

05Management

We seek to get involved early in the design phase so that we can manage the project with more efficiently, provide effective building solutions & to identify challenges early on to mitigate design changes after construction commencement.

06Hardwood Flooring

We seek to get involved early in the design phase so that we can manage the project with more efficiently, provide effective building solutions & to identify challenges early on to mitigate design changes after construction commencement.
Tin tưởng hợp tác cùng

Các đối tác nổi bật.

Luôn luôn nỗ lực cho chất lượng

Đánh giá từ khách hàng.

Cần tư vấn về giám điện thiên thạch?
Liên hệ ngay với đường dây nóng bất cứ lúc nào